Mindehøjtidelighed ved flyverstenen

Traditionen tro vil der igen i år, på den 4. maj, blive afholdt en mindehøjtidelighed med nedlægning af krans – ved mindestenen for den nedstyrtede Landcaster-maskine.
Nærmere information følger, når tiden nærmer sig.