Meditativ musikgudstjeneste

Langfredag er den dag, Jesus blev forhørt, pint og korsfæstet.
Langfredag holder vi, ligesom sidste år aftensgudstjeneste i Rejsby med påskemusik, læsninger og refleksion over betydningen af Jesu død på korset.